Fun Fact: Ngayon ay Pambansang Araw ng mga Aklat Pambata! Ito ay