Filipino-2.docx - Batay sa mga obserbasyong isinulat mo\/niyo maglahad