1. Ano ang ipinapahiwatig ng mga larawan? Tungkol saan ang mga ito?2